ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Με τη δύναμη του ήλιου!
§§Τεχνική Εταιρία Φωτοβολταϊκών
Σχεδιασμός & Υλοποίηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών
172
172
172
172
172
172
172
172
Αρχική Σελίδα
Επικοινωνία
English
ISO
Έργα σε Εξέλιξη
Βιβλιοθήκη-Συνδέσεις
Ολοκληρωμένα Έργα
Προϊόντα
Νέα
Εξαγορές - Πωλήσεις
Υπηρεσίες
172
Επικοινωνία
Ολοκληρωμένα Έργα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης είναι ισχύος 97,875 KWp και έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο εταιρίας. Είναι κατασκευασμένος σε σταθερές βάσεις και έχει συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ στις 15 Ιανουαρίου του 2009. Το έργο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν πολυκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια πυριτίου, είναι εφοδιασμένο με συστήματα καταγραφής ενεργειακών δεδομένων, κλειστά συστήματα παρακολούθησης χώρου και τηλεπίβλεψης."
Φωτοβολταϊκά σε στέγες
172